Vi04162021

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Zitec: Guvernul să înlăture barierele fiscale şi administrative

alexandrulapusan-aaStatul român ar trebui să elimine barierele fiscale şi administrative pentru a permite sectorului IT&C să se dezvolte atât prin intermediul inves­ti­to­rilor locali, cât şi al celor străini, astfel încât ponderea acestui domeniu în PIB să crească în continuare, consideră Alexandru Lăpuşan, CEO şi cofon­dator al Zitec, companie specializată în dezvoltarea de aplicaţii online.

„Este necesară înlătu­rarea ba­rie­re­lor fiscale şi administrative, care îi ţin pe loc pe investitorii străini şi care nu ne ajută nici pe noi, investitorii locali. Ro­mânia a înregistrat în ultimii ani o scădere a investiţiilor străine, iar gu­ver­nul nu a luat nicio măsură prin care să îmbunătăţească situaţia. E de ajuns să ne uităm la vecinii bulgari, a căror co­tă unică de 10% este cea mai redusă din UE”.

El a explicat că pentru investiţiile în start-up-uri sau în proprietate intelectuală nu există facilităţi reale de reducere a impo­zi­tu­lui, iar în cazul serviciilor externe, pen­tru o factură emisă unui client străin, dar neîncasată, statul român îi pretinde antreprenorului impozit în loc să îl susţină. La aceste obstacole se adaugă birocraţia - pentru orice furnizor din străinătate, mai ales din UE, se cer nenumărate certificate legalizate - şi instabilitatea legislativă - codul fiscal se schimbă în medie de 50 de ori pe an.  „De asemenea, am putea să îmbu­nă­tăţim imaginea României, pro­mo­vând intens acest sector unde avem persoane calificate, know-how şi par­te­neriate care pot asigura o dezvol­ta­re susţinută, pe viitor”, a completat Lăpuşan.
sursa: zf.ro