Sam12032022

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Salarii mărite pentru angajaţii din cluburile sportive, funcţionarii din penitenciare, Ministerul Muncii și Curtea de Conturi

salarii-mariteSalarii mărite pentru cluburile sportive universitare, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Institutul Cultural Român, Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Muncii și Curtea de Conturi. Camera Deputaților a votat, miercuri seară, în calitate de for decizional, OUG 62/2017 cu mai multe amendamente.

Plenul a respins, însă, la propunerea PSD, un amendament al comisiei pentru muncă care prevedea majorarea cu 15% a salariilor personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, funcţionari publici şi personal contractual, care desfăşoară activităţi de reprezentare în relaţia cu terţii. Majorările intră în vigoare începând cu luna decembrie. Ordonanţa prevede stabilirea salariilor lunare ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de Legea nr. 152/2017. Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a propus, însă, majorarea şi a salariilor altor categorii de personal, având în vedere faptul că salariile de bază ale acestei categorii de personal se situează la un nivel foarte scăzut faţă de alte categorii de personal cu atribuţii similare, aceste amendamente fiind aprobate de plen.Potrivit proiectului, începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul: Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; cluburilor sportive universitare; Institutul Cultural Român; Secretariatul de Stat pentru Culte; instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea consiliilor locale sau judeţene, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare”, prevede textul adoptat.

De asemenea, se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi din instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea acestuia, precum şi ale personalului din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea şi sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Salariile de bază ale înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi execuţie, personalului contractual de conducere şi execuţie, cu excepţia personalului de specialitate, din cadrul Curţii de Conturi, se stabilesc la nivelul aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul serviciilor Parlamentului. Stabilirea salarizării se face prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, la propunerea ordonatorului principal de credite, pe baza datelor comunicate de către ordonatorii principali de credite din cadrul serviciilor Parlamentului, mai prevede textul adoptat.

De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 35% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului care îndeplineşte atribuţiile prevăzute în OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, mai prevede proiectul de Ordonanță. sursa: libertatea.ro