Termene semnificativ mai scurte de emitere de către Consiliul Județean a autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism în 2018

Grafice RAPORT 2018 urbanism clujPreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a realizat, împreună cu responsabilii direcției de resort a forului administrative județean, analiza activității derulate în anul 2018 în domeniul urbanismului, în special în ceea ce privește emiterea autorizațiilor de construcție și a certificatelor de urbanism, dar nu numai.

S-a putut, astfel, constata faptul că pe parcursul anului 2018 Consiliul Județean Cluj a emis un număr de 620 de autorizații de construire sau de desființare, în creștere cu 27,6 % comparativ cu anul precedent și 199 de avize ale structurii de specialitate care au stat la baza emiterii autorizațiilor de către primari, în creștere cu 55,5 % față de anul 2017. Se impune a fi menționat în acest context și faptul că valoarea totală a investițiilor autorizate de Consiliul Județean a fost de nu mai puțin de 761 milioane de lei.  
În ceea ce privește termenul mediu de emitere de către Consiliul Județean a autorizațiilor de construire, acesta a fost de doar 14,4 zile, cu mult mai redus față de termenul legal de 30 de zile. De altfel, termenul mediu de emitere a continuat să scadă, cu 2,8 % față de anul 2017 și cu 29,5 % comparativ cu anul 2016. Astfel, nu mai puțin de 79,7 % din autorizațiile emise pe parcursul anului 2018 au fost emise într-un termen mai mic de 20 de zile.
Președintele Consiliului Județean, domnul Alin Tișe: „Avem, iată, dovada că vorbim deja despre un trend pe care l-am impus, de dinamizare a activității urbanistice și de scădere a tuturor acestor termene. Importanța pe care o acordăm acestui domeniu ține atât de conștientizarea impactului pe care lucrările de construcții îl au asupra dezvoltării economice locale cât și de dorința ca drepturile beneficiarilor, persoane fizice sau juridice, să fie cât mai bine protejate în relația cu Consiliul Județean”.
La capitolul certificate de urbanism, Consiliul Județean a emis un număr de 1252 de certificate precum și 404 avize ale structurii de specialitate care au stat la baza emiterii autorizațiilor de către primari. Termenul mediu de emitere a certificatelor de urbanism a fost de 12,5 zile, acesta reprezentând timpul efectiv aflat în sarcina consiliului județean, în timp ce termenul total, care include durata de obținere a avizului primarului, obligatoriu pentru emiterea certificatului de urbanism, a fost de 29,6 zile. În același timp, în anul 2018 au fost avizate și aprobate 5 PUG-uri noi pentru comunele din județ, procesul de actualizare a PUG-urilor celorlalte comune aflându-se în plină derulare.  
Totodată, pe parcursul anului 2018, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a analizat un număr de 292 de documentații (PUG, PUZ, PUD, avize de oportunitate), cu 28,7 % mai multe comparativ cu anul 2017. Au fost emise, în acest context, 232 de avize ale arhitectului-șef și un număr de 77 de avize de oportunitate în scopul elaborării unei documentații PUZ.

Articole similare:

Stiri noi:

Stiri mai vechi: